e-CPO Platform

e-CPO Platform

e-CPO Platform

13 Alte competențe și aptitudini

Alte competențe și aptitudini

(rubrică facultativă)

Descrieți aici orice alte competențe și aptitudini care constituie un avantaj și care nu sunt menționate în rubricile anterioare (hobby-uri, sporturi, funcții de răspundere în organizații de voluntari), de exemplu:
– planorism
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activități de voluntariat sau în timpul liber etc.)

Still stuck? How can we help?
Eng/Rom/Ukr