e-CPO Platform

e-CPO Platform

e-CPO Platform

08 Competențe și abilități sociale

Competențe și abilități sociale

(rubrică facultativă)

Despre ce este vorba?

Competențele și abilitățile sociale se referăla capacitatea de a trăi și munci împreună cu alți oameni, în locuri de muncă unde comunicarea este importantă iar munca în echipă este esențială ( de exemplu în cultură și sport, în mediile multiculturale etc.)

Descrieți competențele și abilitățile sociale, de exemplu:

  • spiritul de echipă;
  • capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de muncă în străinătate;
  • o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de director de vânzări.

Specificați în ce context au fost dobândite ( formare profesională, seminarii, context profesional, activități de voluntariat sau în timpul liber etc.).

Still stuck? How can we help?
Eng/Rom/Ukr