e-CPO Platform

e-CPO Platform

e-CPO Platform

12 Competențe și aptitudini artistice

Competențe și aptitudini artistice

(rubrică facultativă)

Descrieți competențele și aptitudinile artistice care constituie un avantaj (muzica; scrisul; design, etc.)
de exemplu:
sculptura în lemn
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activități de voluntariat sau în timpul liber etc.)

Still stuck? How can we help?
Eng/Rom/Ukr