e-CPO Platform

e-CPO Platform

e-CPO Platform

03 Informații personale

Curriculum vitae
Europass

Atașati fotografia dacă se cere (facultativ)
Observații:
– fotografia nu este indispensabilă într-un CV, decât dacă este cerută de angajator
– format: preferabil jpg.

Informații personale

.

Nume / Prenume
(rubrică facultativă)

Scrieți numele, prenumele (preferabil folosind litere mici după inițiale), de exemplu:

Popescu, Ion, Andrei

în conformitate cu regulile aplicate în țara dumneavoastră.

Observații: dacă aveți mai multe prenume, începeți cu cel pe care îl folosiți de obicei.

Adresa(e)
(rubrică facultativă)

Scrieți adresa / adresele completă / complete unde vreți să fiți contactat, de exemplu:
Bd-ul Alba Iulia nr.12, bl. D3, ap. 21, sector 4, București, cod poștal 3010

Observații:
– indicați clar adresa la care puteți fi contactat rapid. Dacă adresa dumneavoastră
permanentă este diferită de cea la care locuiți în prezent, puteți indica ambele adrese, menționând datele la care puteți fi contactat la fiecare dintre ele;
– ordinea elementelor din adresă poate varia de la țară la țară; respectați regulile în vigoare, astfel încât corespondența să ajungă ușor; nu uitați codul de țară dacă aplicați în străinătate (vezi modele de CV);
– în cazul Irlandei, al Regatului Unit al Marii Britanii și Olandei, numele țării se scrie în întregime:
Dublin 2
Ireland
… London SW1P 3AT
United Kingdom
… 2500 EA Den Haag
Nederland
Pentru detalii suplimentare, consultați Ghidul inter-instituțional de redactare, disponibil online la adresa:
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390200.htm

Telefon (telefoane)
(rubrică facultativă)

Indicați numerele de telefon la care doriți să fiți contactat, de exemplu:
Fix: +40 212345678 Mobil: +40 721235678
Observații:
– indicarea numărului în formatul său internațional;
– prefixul țării precedat de semnul „+” (fără a fi urmat de spațiu), indicând necesitatea adăugării
prefixului pentru apeluri internaționale;
– după prefixul țării, separat de acesta printr-un spațiu, numărul complet (inclusiv prefixul local atunci când acesta există) este prezentat într-un singur bloc.

Fax
(rubrică facultativă)

Scrieți numerele de fax, folosind aceleași reguli ca pentru numerele de telefon de exemplu:

+40 212345678

+38 0484198098

E-mail
(rubrică facultativă)

Scrieți adresa dumneavoastră de poștă electronică, specificând dacă este adresa dumneavoastră personală sau de la serviciu de exemplu:

popescuion@yahoo.com

ypo.neg@gmail.com

Naționalitatea
(opțional)

Scrieți naționalitatea ( naționalitățile ), de exemplu:

Română

Ucrainean

Data nașterii
(opțional)

Scrieți data dumneavoastră de naștere (zz/ll/aaaa), de exemplu:
02.04.1963

Sex
(opțional)

Indicați sexul dumneavoastră, ( Masculin / Feminin ), de exemplu:
Masculin

Loc de muncă vizat / Domeniu ocupațional
(rubrică facultativă)

Specificați locul de muncă vizat sau domeniul ocupațional, de exemplu:

Manager și administrator de baze de date

Observații: această rubrică oferă o imagine imediată a profilului dumneavoastră, axându-se pe competențele dumneavoastră principale.

Still stuck? How can we help?
On this page
Eng/Rom/Ukr